Vyhľadať

xFlexira Aqua Plus G3/8"-G1/2 120cm "Vypredaj"

xFlexira Aqua Plus G3/8
Interný kód: 52510
Dodavateľský kód: 01-102-132-1200
Názov: xFlexira Aqua Plus G3/8"-G1/2 120cm "Vypredaj"
Pomenovanie:
Pomenovanie AZ-POKORNY
Popis: Ekvivalenty: Príslušenstvo: Prílohy:

Popis produktu : xFlexira Aqua Plus G3/8"-G1/2 120cm "Vypredaj"

Zaručujú rovnako kvalitný spoj s neobmedzenou životnosťou ako prepojenie nerezovou trubkou.
Výhody:
› SteelProtect ochranné opláštenie nerezového
vlnovca proti chemikáliám.
› Nerezové koncovky zvárané priamo k nerezovému
vlnovc nikdy nepovolia. (Na vyžiadanie výrobca
poskytne certifikát odolnosti do tlaku 16 bar)
› Nerezový vlnovec má pri dodržaní podmienok
v návode neobmedzenú životnosť.
› Zdravotne nezávadný. Vďaka pohybu hadice
vplyvom tlakových rázov sa neusadzuje vodný kameň.