Vyhľadať

 • Tlakový reg. na plyn. bombu
 • Hydrantové systémy
 • ŠACHTY
 • Záhradné umývadlá
 • Akumulačné nádoby
 • VPE RURA PLYN 32x3/100m HDPE100RC SafeTech

  VPE RURA PLYN 32x3/100m HDPE100RC SafeTech
  Interný kód: 40336
  Dodavateľský kód: FP104033W
  Názov: VPE RURA PLYN 32x3/100m HDPE100RC SafeTech
  Pomenovanie:
  Pomenovanie ASIMEX
  Popis: Ekvivalenty: Príslušenstvo: Prílohy:

  Popis produktu : VPE RURA PLYN 32x3/100m HDPE100RC SafeTech

  Dvojvrstvové potrubie SafeTech RCn Dvojvrstvové PE 100 RC potrubie s ochrannou funkciou "SafeTech RCn" Základný materiál potrubia PE 100 RCn Materiál vrchnej vrstvy XSC 50 Spojovanie potrubia Zváranie metódou na tupo alebo pomocou elektrotvaroviek bez obmedzenia Rozsah použitia: Tlakové rozvody plynu, vody a kanalizácie Spôsoby pokládky: -Bezvýkopové technológie pokládky (HDD, pluhovanie, frézovanie relining) -Pokládka vo výkope bez nutnosti pieskového obsypu bez obmedzenia zrnitosti pre zeminy Triedy ťažiteľnosti I. až IV podľa STN 73 30 50. Obecná špecifikácia výrobku pre popis v technickej správe projektovej dokumentácie: SafeTech RCn je koextrudované dvojvrstvové potrubie vyrobené z materiálu PE100 RC. Obe vrstvy potrubia sú navzájom molekulárne spojené, preto ich nie je možné od seba oddeliť. Vonkajšia vrstva slúži ako signálna vrstva a tvorí 10% nominálnej hrúbky steny potrubia. Potrubie je certifikované podľa predpisu PAS 1075. Výsledky testovania potrubia budú súčasťou inšpekčného certifikátu, ktorý dodávateľ predloží vo svojej ponuke spolu s technickým listom potrubia. Pokládka potrubia vo výkope si nevyžaduje použitie pieskového obsypu bez obmedzenia zrnitosti pre zeminy triedy ťažiteľnosti I. až IV podľa STN 73 30 50. Spojovanie potrubia Safe Tech RCn je rovnaké ako pri použití potrubia HDPE 100 a nevyžaduje si žiadne dodatočné úpravy vonkajšej vrstvy potrubia pred zváraním. Potrubie sa spája zváraním metódou na tupo alebo pomocou elektrotvaroviek bez obmedzenia Vnútorná aj vonkajšia vrstva potrubia SafeTech RCn sú vyrobené zo špeciálneho extrémne trvanlivého polyetylénu. Základná vnútorná vrstva je čiernej farby a tvorí 90% nominálnej hrúbky steny potrubia. Vonkajšia vrstva je v závislosti od účelu použitia modrej farby pre vodovody, zelenej farby pre tlakovú kanalizáciu a oranžová pre plyn. PE 100 RCn je ľahký stabilný polyetylén najnovšej generácie, tzv. RC = "Resistance to Crack" - odolnosť voči trhlinám.