Vyhľadať

TECH regul. EU-i-1 CWU /1x servopohon,1x čerpadlo,TUV

TECH regul. EU-i-1 CWU /1x servopohon,1x čerpadlo,TUV
Interný kód: 63234
Dodavateľský kód: WI1CWU
Názov: TECH regul. EU-i-1 CWU /1x servopohon,1x čerpadlo,TUV
Pomenovanie:
Popis: Ekvivalenty: Príslušenstvo: Prílohy:

Popis produktu : TECH regul. EU-i-1 CWU /1x servopohon,1x čerpadlo,TUV

Funkcie vykonávané reguláciou:
- plynulá regulácia zmiešavacieho ventila a jeho čerpadla s možnosťami: stála teplota, ekvitermická regulácia, korekcia teploty ventila podľa izbovej teploty, týždenný program vykurovania
- nová funkcia kúrenie / chladenie (od augusta 2019)
- spolupráca s bytovým termostatom so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový - zap/vyp) s možnosťou zníženia teploty ventilu alebo jeho zatvorenia
- spolupráca s izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou
- možnosť pripojenia modulu CS-505 Ethernet alebo WiFi RS - aplikácia eModul
- možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov pre ovládanie zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel (napr.: CS-i-1m alebo CS-i-1)
- ochrana kotla
- možnosť aktualizácie programu cez USB vstup.
Vybavenie regulácie:
- LCD displej
- snímač teploty kotla
- snímač teploty ventila
- snímač teploty spiatočky
- ekvitermický snímač (vonkajšej teploty)
- plášť prispôsobený k inštalácii na stenu